Kun ikävä valtaa mielen

Kuplivaa glamour-elämää lentokentän loungessa vai koti-ikävää hotellihuoneessa? 

Harva yhdistää enää liikematkustuksen jet-set-elämäntyyliin tai ylellisiin puitteisiin. Myös Liisa Mäkelän tuore väitöskirja* kansainvälisen työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen haastavuudesta osoittaa, että työkseen matkustaminen on entistä rankempaa. Kansainvälinen työ, johon liittyy paljon matkustamista, kuormittaa sekä fyysisesti että henkisesti. Kuormituksen määrä ja vaikutukset ovat yksilöllisiä. Mäkelän tutkimus osoittaa, että kun työ koetaan antoisana, merkityksellisenä ja palkitsevana, ovat sen vaatimat ponnistelut - ja jopa uhraukset - helpommin kestettävissä. Ja päinvastoin. Tämän  rinnalle psykoterapeutti Maaret Kallio nostaa hallinnan ja itsemääräämisoikeuden tunteen, joka on merkittävä kuormittavuudelta suojaava tekijä:

”Keskeistä henkisen hyvinvoinnin ja työn kuormittavuuden kannalta on itsemääräämisoikeuden tunteen säilyminen. Matkatyössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pystyy itse vaikuttamaan edes jossain määrin matkustamisen yksityiskohtiin. Usein käy niin, ettei matkustaja haasta työpaikkaa vaikkapa työmatkan ajankohdasta vaan kärsii hiljaa.”

Asioiden mustavalkoinen tarkastelu ei myöskään Kallion mukaan edistä henkistä hyvinvointia. Yksikään työ ei tuo mukanaan pelkästään hyvää tai huonoa. Läsnä on aina molemmat puolet, sekä palkitsevia että kuormittavia tekijöitä:´"Vierastan ajatusta, että negatiivinen tunne käännetään väkisin positiiviseksi tai työnnetään kokonaan maton alle kieltäen sen olemassaolo. Monilla kansainvälinen, paljon matkustamista vaativa työ herättää myös kielteisiä tunteita, kuten yksinäisyyttä, syyllisyyttä ja koti-ikävää. Asian hyväksyminen helpottaa tunteiden käsittelyä. Kannattaakin siis pohtia, miten kasvattaa työn positiivisia puolia ja millä tavoin kielteiset asiat olisivat helpommin kestettävissä"

 

Liisa Mäkelän väitöskirjan mukaan työmatkustamisen kuormittavuuteen vaikuttaa myös se, onko kotona perhe odottamassa. Lapsiperheen vanhemmat kokevat tutkimuksen mukaan eniten henkistä kuormitusta, mikä selittyy matkustusta vaativan työn ja läsnäoloa vaativan yksityiselämän yhteensovittamisen vaikeudella. Myös psykoterapeutti Maaret Kallio kokee, että matkustusta vaativa työ haastaa monella tapaa erityisesti lapsiperheiden vanhemmat.

"Vanhemmuuden kutsumus ja velvollisuudet riitelevät fyysisen poissaolon kanssa. Tämä herättää monella syyllisyyden, ikävän ja yksinäisyyden tunteita. Kun ikävä valtaa mielen, reagoi moni siihen raatamalla kellon ympäri ilman levähdystaukoja. Ikään kuin itsensä rankaiseminen poissaolosta perheen luota toisi helpotusta negatiivisiin tunteisiin. Helposti unohdetaan, että myös kotiin jääneiden etu olisi se, että työmatkalta palaisi kotiin hyvin levännyt sekä mieleltään myönteisempi vanhempi,” pohtii Kallio.

Maaret Kallio korostaa, että voit vaikuttaa myös itse henkiseen kuormittumiseen ja matkatyön aiheuttamiin vaikutuksiin sosiaalisissa suhteissa. Kokonaisuuteen voi vaikuttaa hyvinkin yksinkertaisilla teoilla ja avoimemmalla kommunikaatiolla. Tätä ajankohtaista asiaa on tutkinut myös Liisa Mäkelä väitöskirjassaan 2016. Lue lisää täältä.

-------------- 

Yksinäisyys koskettaa joskus jokaista - myös työkseen matkustavia. SMT on sitoutunut taisteluun yksinäisyyttä vastaan. Yhteisöllisyys ja toisten huomioiminen ovat osa SMT:n palvelufilosofiaa, ja siksi haluamme jakaa matkustajille vinkkejä työssä ja työmatkalla jaksamiseen, helpompaan ja mukavampaan elämään, joka inspiroi myös arkena. Tavoitteenamme onkin tulla Suomen parhaaksi palveluyritykseksi.