Maailma muuttuu. Missä sinä seisot?

Integritetsskydd

Personuppgifter

Då du använder SMT:s www-sidor är det nödvändigt att du anger person- och reseuppgifter då du gör bokningar. Förutom detta är det möjligt att vi ber dig ange personuppgifter då vi verkställer kundenkäter och/eller i samband av feedback. Den insamlade informationen använder vi för att kunna ha kontakt och upprätthålla kundrelationen. Vi följer skydd om personuppgifter vid insamling och behandling av information. Vi binder oss för saklig, lojal och pålitlig behandling av personuppgifterna. Information överlåts inte utanför verksamheten som lierar sig med resebokningar eller till tredje parter som t.ex. marknadsföring. Den information vi samlat in är förtecknad i registerbeskrivningar enligt 10 § i Personuppgiftslagen. Ifall du vill ha mer information om registerinformationen, var då vänlig och kontakta SMT per e-post på myynti@smt.fi eller ring 010 818 9000.

Se även SMT:s villkor för resenärsprofilen.

Bandning av kundsamtal

De samtal som rings till servicenumren bandas eventuellt in för att garantera riktigheten av affärshändelsen.
 

Säkerhet

Då kreditkorts- eller betalningsuppgifter anges använder våra bokningssystem SSL-protokoll som skyddar internetkommunikationen för bl.a. dataöverföring. Behandling av uppgifter är konfidentiell.
 

Sidornas användarvillkor och cookies

Vi samlar in information om bl.a. användningen, trafiken och händelserna på vår sajt. Informationen är av allmän natur och kan inte igenkänna någon viss person. Då du använder våra nätsidor är det möjligt att din dator lagrar en liten textfil från oss som kallas cookie. Cookien rör sig mellan vår nätsida och din dator den tiden du vistas på vår nätsida, för att förbättra sidans funktionalitet för dig som användare och se till att information inte försvinner.

Om du vill kan du hindra användningen av cookies via din webbläsares inställningar. Vissa tjänster kan dock begära att du accepterar cookies för att kunna fungera lämpligt. Med hjälp av cookies och användarinformation hoppas vi att kunna utveckla våra tjänster - för att sedan betjäna våra kunder bättre.
 

Länkar

På våra nätsidor finner du länkar till våra samarbetspartners och bokningstjänster. Varje samarbetspartner tar själv ansvar om sina sidors funktionalitet, utbud och avtalsvillkor.