Maailma muuttuu. Missä sinä seisot?

Villkor för resenärsprofilen

Läs informationen nedan innan du uppdaterar din resenärsprofilinformation. Där anges hur SMT Oy behandlar och använder dina uppgifter för att kunna erbjuda dig resetjänster samt tilläggsprodukter och tilläggstjänster. Vänligen observera att innehållet i punkterna 1 a -1 g är väsentliga för att vi ska kunna erbjuda dig de tjänster du har beställt.

Registerbeskrivning - operativa system

 

Användning av personuppgifter

1. SMT Oy (nedan SMT)

a. överlåter uppgifter om dig och de resetjänster du valt till våra samarbetspartners samt till alla personer som du eller din arbetsgivare befullmäktigat. SMT mottar uppgifter från ovannämnda parter i syfte att erbjuda resetjänster, handlägga och uppbära avgifter för resetjänster samt administrera de resebonus- eller försäkringsprogram som du hör till.

b. använder uppgifterna om dina resor för att utforma rapporter till din arbetsgivare, med hjälp av vilka denna kan driva en effektiv resepolitik. Informationen till dessa rapporter kan tas ur din resenärsprofil, uppgifterna om var och hur du använder dina resetjänster eller utomstående källor (bl.a. samarbetspartners).

c. använder uppgifterna om dig och dina resekostnader för att kunna erbjuda dig resetjänster, godkänna avgifter i anslutning till dessa samt förhindra bedrägeri.

d. lagrar de uppgifter du angett i din resenärsprofil i sina bokningssystem. Uppgifterna används för att erbjuda dig de resetjänster du önskar på basis av de uppgifter du angett. SMT överlåter nödvändiga uppgifter bland annat till flygbolag, hotell och biluthyrningsbolag för att kunna erbjuda dig lämpliga resejänster. Jag ger SMT rätt att använda mitt kreditkortsnummer förbekräftelser och betalningar som behövs för mina researrangemang.

e. kan i enlighet med finländsk lag utnyttja uppgifterna om hur du använder resetjänsterna i syfte att utveckla eller erbjuda dig intressanta produkter och tjänster (per post, telefon eller e-post). För detta ändamål används uppgifterna i din resenärsprofil samt enkäter och undersökningar (du kan bli kontaktad per post, telefon eller e-post). Om du vill att ditt namn och din adress ska avlägsnas ur eventuella marknadsföringsprogram eller om du vill ha närmare information kan du kontakta SMT:s kontor.

f. kan spela in samtal som du ringer eller tar emot för att garantera att servicen och resetjänsterna håller jämn kvalitet.

g. När du bokar eller använder resetjänster kan också den globala American Express Global Business Travel (AEGBT) -organisationen i egenskap av SMT:s ägare överlåta eller använda dina uppgifter i länder som inte hör till EU och som inte nödvändigtvis har lika omfattande datasekretess som EU-länderna. AEGBT har dock vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter skyddas lika omsorgsfullt i USA och andra länder som inom EU.

 

2. När du godkänner dessa villkor samtycker du till att dina bokningsuppgifter, resplaner och resbekräftelser kan sändas över internet till den e-postadress du uppgett för SMT. SMT strävar efter att med alla medel trygga datasäkerheten men är inte ersättningsskyldig om informationen i fråga råkar i fel händer.

3. SMT använder avancerad teknik och instruerar sin personal i detalj för att säkerställa att behandlingen av dina uppgifter sker snabbt, noggrant och oklanderligt i enlighet med lagarna om dataskydd.

4. Om du vill kontrollera uppgifterna i din resenärsprofil kan du be SMT sända dem till dig. Om du finner att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, kan du själv eller din researrangör uppdatera den på SMT.fi reseportal, eller SMT kan uppdatera den för dig. SMT bevarar dina uppgifter endast så länge det är nödvändigt av ovannämnda skäl eller så länge som gällande lagstiftning så kräver.

 

Se även integritetskydd hos SMT.

SMT har rätt att ändra denna information. Förändringarna publiceras på den här webbsidan, som är den giltiga förvaringsorten för SMT:s villkor för resenärsprofilen.